קונה רכבים לפירוק באורנית

קונה רכבים לפירוק באורנית

הצוות שלנו קונה רכבים לפירוק באורנית

אני קונה רכבים לפירוק באורנית, ומוכן לקנות כל רכב בכל מצב. אפילו רכבים שניזוקו קשה בתאונה. לא. אין בדעתי להפוך אותם למכונית נוסעת, אני פשוט משתמש בחלקי המכונית לצרכים תעשייתיים. את חלקי החילוף התקינים מוכר לחברת מכוניות לייצור מכונית חדשה, ואת החלקים ההרוסים מוסר למגרטות ברזל אשר שמחים לרכוש כל בדל ברזל שרק ניתן. זה שווה להם, גם לי ולכם כמובן!

קונה רכבים לפירוק ,נסיעה וברזל באורנית במזומן!